MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 2016

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 29/4/2016, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật điều ước quốc tế, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09/4/2016 (thay thế Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Luật có 10 chương, 84 điều với những nội dung mới cơ bản sau:

Thứ nhất, Luật sửa đổi, bổ sung định nghĩa về điều ước quốc tế: Theo đó, điều ước quốc tế là “thoản thuận bằng văn bản được ký kết nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với bên ký kết nước ngoài, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác” (Khoản 1 Điều 2). Đây là điểm mới rất cơ bản, có tính bao trùm, tác động đến nhiều nội dung trong Luật, khái niệm này được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của Công ước Viên về Luật điều ước năm 1969. Theo đó, những văn kiện nào đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một điều ước quốc tế sẽ phải tuân theo quy trình đàm phán, ký kết quy định trong Luật. Các tuyên bố, cam kết chính trị nếu không tạo quyền và nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế thì không được coi là điều ước quốc tề và việc ký kết các văn kiện này sẽ được thực hiện theo quy định chung về thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 04 : 55
Năm 2020 : 788