Điều chỉnh hướng dẫn dạy thêm, học thêm hè năm học 2016-2017